دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

کمر درد

یکى از شایع ترین بیمارى هایى که انسان در طول عمر با آن مواجه مى شود کمر درد است که باعث اختلال زیادى در عملکرد شخصى، شغلى و اجتماعى فرد مى گردد.

درصد کمى از کمر دردها ناشى از دیسک بین مهره اى است و اکثرا به علت درگیرى مفاصل کوچک (فاست ها)، لیگامانهاى موجود در ناحیه و یا عضلات نگهدارنده ى ستون فقرات (فیله ها) مى باشد.

درمانهاى متعددى براى کمر درد ذکر شده ولى موثرترین و پایدارترین درمانها تصحیح وضعیت بدنى و شغلى، حرکات کششى و ورزش هاى تقویتى ستون فقرات مى باشد.

در مواردى که دیسک بین مهره اى باعث ایجاد مشکل جدى روى نخاع و یا ریشه هاى عصبى گرفتار شده باشد و یا فشار شدید پیشرونده در نوار عصب و عضله مشاهده شود ممکن است بیمار نیازمند به جراحى باشد.

متخصصین طب فیزیکى و توانبخشى از طریق آموزش و تصحیح وضعیت بدنى و با استفاده از معاینات مهم اختصاصى و متدهاى تشخیصى تخصصى مى توانند کمک بسیاز زیادى در پیش گیرى، تشخیص و درمان این بیمارى به شما ارائه دهند.

تهیه شده توسط:  دکتر فرجى

کپی فقط با ذکر منبع