دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

کشیدگى کشاله ران

کشاله ران محل چسبیدن تاندون عضلات متعددى است که لگن و یا ران پا را حرکت مى دهند.

هرگونه فشار بیش از حد به عضلات این منطقه مى تواند به کشیدگى و خونریزى میکروسکوپى، پارگى عضلات و خونریزى واضح و یا پارگى و کشیدگى تاندون -که گاه با کنده شدن تکه اى از استخوان همراه مى باشد- منجر شود.

اغلب این آسیب ها در ورزشکاران به ویژه هنگامى که گرم کردن بدن قبل از ورزش انجام نشده باشد اتفاق مى افتد و عمدتا عضلات نزدیک کننده ى ران یا ادداکتورها دچار کشیدگى مى شوند.

براى پیشگیرى از این اتفاق، نرمش هاى کششى قبل از شروع ورزش هاى سنگین و رعایت حد کشش عضلات در باز کردن پاها از هم توصیه مى شود. در صورت آسیب بهتر است در ۴٨ ساعت اول از یخ و مسکن هاى ساده استفاده شود و بى حرکتى نسبى براى موضع انجام شود. در مرحله ى بعد از نرم هاى کششى به تدریج افزایش یابنده و فیزیوتراپى مى توان بهره برد.

براى دیدن نرمش هاى توانبخشى کشاله ران اینجا را کلیک کنید.

نوشته شده توسط دکتر فرجى.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.