دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

مرالژیا پارستتیکا

مرالژیا پارستتیکا به حالتى گفته مى شود که عصب پوستى سمت خارج ران که از جلوى کشاله رد مى شود تحت فشار قرار مى گیرد. علائم بالینى آن عبارت است از درد سوزشى و مورمورشدن قسمت خارجى ران. گاهى اوقات این حالت با بى حسى و حالت خواب رفتن همراه مى شود.

مهمترین تشخیص افتراقى این بیمارى، دیسک مهره هاى کمر و فشار روى ریشه هاى عصبى است و راه افتراق میان این دو بیمارى انجام تست عصب و عضله مى باشد. متخصصین طب فیزیکى مى توانند به راحتى این بیمارى را توسط نوار عصب و عضله تشخیص بدهند.

از عوامل ایجاد کننده ى این بیمارى چاقى، نشستن طولانى مدت و یا محکم بستن کمربند است و گاهى اوقات علت ایجاد آن ناشناخته باقى مى ماند.

درمان اولیه شامل کاهش وزن، کاهش فشار روى ناحیه ى کشاله ران، داروهاى ضد درد و ضد نوروپاتى است و در مراحلى که بیمار دچار مشکل زیادى است از تزریق بی حس کننده و بلوک عصبى مى توان کمک گرفت.

تهیه شده توسط دکتر فرجى

ما را در تلگرام دنبال کنید