دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

لغزندگى مهره ى کمر

ستون فقرات از حدود ٣٢-٣٣ مهره تشکیل شده که به صورت قطارى در امتداد هم قرار گرفته اند.

بین  مهره ها صفحه اى غضروفى قرار دارد که مهره ها را از قسمت تنه به هم متصل مى کند و از ناحیه ى پشت نیز دو پایک استخوانى وجود دارد که هر مهره را به مهره ى بالایى و بایینى وصل کرده و آن را در جاى خود مستقر مى نماید.

لغزندگى مهره ها وقتى اتفاق مى افتد که این پایک ها تخریب و یا شکسته شود که در این حالت مهره مى تواند از جاى خود حرکت کرده و جا به جا شود. به حالتى که پایه ها تخریب شده باشد ولى مهره ها در جاى خود نلغزیده باشد اسپوندیلولیسیس و اگر لغزندگى اتفاق بیافتد اسپوندیلولیستسیس گفته مى شود.

اسپوندیلولیستسیس به سمت عقب و یا جلو مى تواند اتفاق بیافتد که بر حسب میزان جا به جایى داراى درجاتى مى باشد که حتى گاهى منجر به گسستگى ستون فقرات مى شود.

در درجات اولیه مى توان با ورزش و رعایت حرکات بیمارى را کنترل کرد ولى در موارد شدید که جا به جایى مهره بیشتر از ٧۵ درصد طول بدنه ى مهره باشد و یا نخاع و ریشه هاى عصبى تحت فشار شدید قرار گرفته باشند عمل جراحى توصیه مى شود که معمولا نیازمند به فیکس کردن مهره ها با پروتز مى باشد.

در قسمت ورزش هاى سایت مى توانيد تمرین هاى مربوط به این بیمارى را مشاهده کنید.

تهیه شده توسط دکتر فرجى

ما را در تلگرام دنبال کنید