دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

شانه ى منجمد

مفصل شانه یکى از مفاصل مهم بدن مى باشد که متشکل از استخوان کتف و بازو است.

التهاب کپسول مفصلى در این ناحیه مى تواند منجر به ضخامت و آسیب کپسول شود که در نهایت باعث حالت چسبندگى مفصل شده که نتیجه ى آن  کاهش دامنه ى حرکتى فعال و غیرفعال مفصل شانه است، از این رو به آن کپسولیت چسبنده (Adhesive Capsulitis) و یا شانه ى منجمد (Frozen Shoulder)  گفته مى شود.

این اختلال عمدتا در بزرگسالان دیده مى شود و علل شایع آن شامل دیابت، ضربه به شانه، جراحى، موارد خود ایمنى و موارد با علت ناشناخته مى باشد.

در این حالت بیمار در شانه احساس درد و سفتى دارد و  قادر نیست شانه را به صورت کامل بچرخاند، لذا حرکاتى مثل بردن دست به پشت سر و یا پشت کمر داراى محدودیت و کاهش و احساس درد مى گردد.

درمان عمدتا شامل درمان هاى فیزیکى و ورزش در خانه مى باشد.

در اپ موبایل ریهبکس، شما مى توانید تمرین هاى مربوط به درد شانه را بیابید. برای دانلود اپ اینجا را کلیک کنید.

تهیه شده توسط تیم ریهبکس