دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

رباط صلیبى زانو

از جمله شایع ترین آسیب هاى ورزشى زانو آسیب رباط هاى صلیبى است.

زانوى انسان داراى چهار رباط اصلى نگهدارنده مى باشد. دو عدد از این رباط ها به نام رباط هاى صلیبى قدامى (ACL) و رباط صلیبى خلفى (PCL)  در وسط زانو و دو عدد رباط در دو طرف زانو به نام رباط هاى جانبى داخلى (MCL)  و جانبى خارجى (LCL) قرار دارند.

رباط هاى زانو مسئول نگهدارى و ثبات زانو در موقع ایستادن و یا حرکت هستند. علاوه بر این رباط ها، عضله ى چهار سر ران نیز به ثبات زانو کمک مى کند.

فشار هاى زیاد از حد و به ویژه چرخشى روى زانو که معمولا در هنگام ورزش هاى پر حرکت مثل فوتبال و یا ورزش هاى رزمى اتفاق مى افتد، مى تواند منجر به آسیب به این رباط ها به صورت کشیدگى، پارگى جزئى و یا پارگى کامل شود. در این حالت زانوى فرد بى ثبات شده و گاه گاه حالتى شبیه خالى کردن رخ مى دهد که ممکن است فرد در این مواقع به زمین بخورد.

.

عضله ى چهار سر که در جلوى ران قرار گرفته نقش مهمى در ثبات زانو دارد و عمده ى بازتوانى آسیب زانو با تقویت این عضله حاصل مى شود. در موارد خفیف تقویت عضله ى چهار سر ران مى تواند جبران کنتده باشد و ثبات زانو باز گردد ولى در موارد شدید تر که باعث اختلال در راه رفتن و یا شغل فرد مى گردد و یا در ورزشکاران حرفه اى، جراحى زانو معمولا از طریق آرتروسکوپى کمک کننده است.

با دریافت برنامه موبایل ریهبکس از اینجا مى توانید ورزش هاى توانبخشى زانو و رباط هاى صلیبى و جانبى را مشاهده نمایید.

تهیه شده توسط: دکتر فرجى