دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

دیسک گردن

گردن انسان از هفت مهره تشکیل شده که بین هر دو مهره دیسک بین مهره اى با ماهیت غضروفى قرار دارد. ریشه هاى عصبى خارج شده از سوراخ بین مهره اى گردن با یکدیگر ممزوج شده و شبکه ى عصبى پیچیده اى تشکیل مى دهند به نام شبکه ى بازویى یا براکیال پلکسوس که مسئولیت عصب دهى به اندام فوقانى (دستها) را بر عهده دارد.

دیسک گردن به خاطر این شبکه عصبى و نیز مجاورت با نخاع داراى اهمیت بسيار است و در صورتى که دیسک بیش از حد آسیب دیده و به سمت نخاع پیشروى کند مى تواند با ایجاد فشار تخریبى روى نخاع و مسیرهاى عصبى داخل آن و یا دست اندازى به ریشه هاى عصبى تشکیل دهنده ى شبکه ى بازویى، دستها و حتى پاها را نیز درگیر کند.

علل دیسک گردن عمدتا به خاطر فشار بیش از حد روى ستون فقرات گردنى  و خم شدن طولانى مدت سر به پایین و به ویژه در سالهاى اخیر استفاده ى طولانى مدت از وسایلى مثل موبایل و تبلت و یا مطالعه ى طولانى مدت مى باشد.

بهترین روش پیشگیرى و درمان دیسک گردن، عادت کردن به خم نکردن طولانى مدت سر و نیز تقویت عضلات گردن توسط ورزش مى باشد.

تشخیص دیسک گردن توسط متخصصان طب فیزیکى و توانبخشى انجام پذیرفته و قسمت عمده ى بیماران توسط ورزش، دارو و تصحیح وضعیت درمان مى شوند، جهت تشخیص قطعى دیسک انجام تصویر بردارى و جهت افتراق آن با دیگر مشکلات شایع انجام نوار عصب و عضله ضرورى است.

در درمان دیسک گردن عموما گردن بندهاى سخت جایگاهى ندارند و استفاده ى کوتاه مدت از گردنبند هاى نرم اسفنجى فقط جهت یادآورى  براى جلوگیرى از خم شدن گردن مى تواند کمک کننده باشد.

با نصب اپ ریهبکس از اینجا مى توانید تمرین هاى گردن را مشاهده کنید.

تهیه شده توسط دکتر فرجى

ما را در تلگرام دنبال کنید

2 دیدگاه‌ برای “دیسک گردن”

دیدگاه‌ها بسته شده است.