دکتر فرجی متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

آرنج تنیس بازان

التهاب برخى تاندون هاى عضلات پشتى ساعد که به ناحیه ى خارجى آرنج دست چسبیده اند را آرنج تنیس بازان مى نامند. این مشکل اغلب خود را به صورت درد و تحریک پذیرى (با لمس موضعى و یا حرکت) در ناحیه ى خارجى آرنج بروز مى دهد (التهاب تاندون هاى ناحیه ى داخلى آرنج را آرنج گلف بازان مى نامند).

این آسیب در تنیس بازان دیده مى شود ولى هر فعالیت ورزشى و یا کارى که با فشار بیش از حد روى تاندون هاى عضلات بالا برنده ى پشت دست (اکستانسورها) همراه باشد باعث این مشکل مى شود.

در کلینیک ما اغلب خانم هاى خانه دار و یا افرادى که فعالیت شغلى سنگین با دست دارند مثل بناها و یا شغل هاى ساختمانى با این مشکل مراجعه مى کنند.

براى تشخیص معاینه ى دقیق کافى است و اغلب نیازى به رادیولوژى و تصویر بردارى هاى دیگر نیست ولى براى افتراق از دردهاى رادیکولوپاتى و یا همراهى با دیگر موارد ممکن است تست عصب و عضله لازم باشد.

درمان اغلب شامل مسکن هاى موقت، آموزش بیمار براى فشار نیاوردن روى تاندونها، ورزش هاى کششى، فیزیکال تراپى موضعى، بستن باند مخصوص تنیس اِلبو، و در برخى اوقات درمان با سوزن خشک و یا حتى تزریق کورتون موضعى مى باشد.

ورزش هاى کششى مناسب جهت آرنج تنیس بازان  را مى توانید دراپ ریهبکس مشاهده کنید.

نوشته شده توسط دکتر فرجى

هرگونه کپى فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.

براى دریافت مطالب و ورزش ها کانال تلگرام ما را ببینید.